Hai nhà sư 'tam bộ nhất bái' từ Cà Mau ra Quảng Ninh đã đến Nghệ An

Ngày 4-1-2019, ĐĐ.Thích Trúc Thái Ngọc và Thích Trúc Thái Thanh ở thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) – người phát tâm 'tam bộ nhất bái' đã đến địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ ...

Loading...