Kẻ trộm SH bị tóm sau khi trốn trại

Đối tượng từng dùng súng bắn trả người truy đuổi sau khi trộm xe SH, dù đang bị giam giữ nhưng y vẫn trốn trại thành công.

Loading...